logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

SINDIKALNA POGAJANJA 9.9.2015

Velika sejna soba Vlade RS, Gregorčičeva 27, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Sprejetje Poslovnika o vodenju/usklajevanju
2. Potrditev zapisnika seje PK z dne, 23. 6. 2015 in seje PK z dne, 15. 7. 2015
3. Predstavitev finančnih okvirjev za sklenitev dogovora s strani ministra za finance in obravnava predloga Dogovora
4. Predlog sprememb in dopolnitev ZSPJS
5. Razno

Povzetek seje pogajalske komisije:

Točki 1. in 3. sta bili zamenjani.

Gospod Mramor;
Ekonomsko stanje Slovenije in zgledi: lani je predstavil, kaj je potrebno narediti; tokrat je predstavil rezultate; rezultati so boljši, kot jih je predvideval, ključen kazalec je zaposlenost prebivalstva, anketna brezposelnost je pod povprečjem EU, brezposelnost mladih je iz 20 % padla na 16,7 %, kar nas uvršča na 8 mesto v EU, nezaposlenost pri ostalih je 9.1 %..
Povrnitev zaupanja tujine: bonitetne ocene so se izboljšale, nižajo se obrestne mere, smo na ravni Italije. Imamo 81,5 % dolg BDP-ja, nižanje obresti je za Slovenijo ključno. Nadzor in navodila iz EU sta se skrčila, podjetja imajo cenejše finančne vire, zaupanje podjetij in potrošnikov je veliko. Podjetja dobro ocenjujejo situacijo. Naš trend je v skladu z merili EU.
81,5 % zadolženost pomeni 3 % poračun obresti. Še vedno nas tare javno-finančni primanjkljaj. Za nas predstavlja zanko okoli vratu dolg sektorja države, ki je iz 22 % v 7. letih narasel na skoraj 82 %. Zadolženost je nastala zaradi; padca BDP, 11,8 % dokapitalizacije bank in deficita proračuna (plače, pokojnine...)
Ekonomska suverenost je pretežno vzpostavljena. Tveganja: begunska kriza, spremembe na trgih: Kitajska, Rusija, Ukrajina, visoka zadolženost države, visok delež slabih finančnih terjatev, krediti podjetjem še vedno padajo, krediti prebivalstva so v rasti, prevelika pričakovanja.
Ukrepe, ki smo jih naredili do sedaj ne imenuje varčevalni, to je bilo po Mramorjevih besedah spravljanje v dejanski okvir.
Raven domače potrošnje; deficit moramo zmanjšati, zadolžitev moramo zmanjšati. Cilj je doseči strukturni deficit 0 do leta 2020.
Odločitev vlade o nižanju strukturnega primanjkljaja je vlada zapisala v Paktu o stabilnosti in rasti.
Načrtovana je 1,7 % rast mase plač. 1 % točka bo namenjena zaposlovanju mladih. Mladi nimajo priložnosti, odhajajo, javni sektor je potrebno pomladiti.

Gospod Štrukelj;
Nezaposlenost mladih so povzročili varčevalni ukrepi, javni uslužbenci zanj niso odgovorni. Plače v zasebnem sektorju so 5 % višje kot v javnem sektorju, razmerja med plačami se povečujejo v korist zasebnega sektorja; leta 2008 j bilo razmerje 1 : 1,3, leta 2014 pa 1 : 1,15, razlike so v izobrazbeni strukturi, urni postavki.
Ekonomski inštitut pri Pravni fakulteti – študija, mag. Bole, pokazala je, da so krizo nosili zaposleni, ne kapital, v Nemčiji so med krizo povečali delež dela. Začasne krizne ukrepe je treba zamenjati z dolgoročnimi strukturnimi, kar onemogoča, do leta 2020, Fiskalno pravilo.
Odgovornosti je potrebo obesiti na dobičke in na kapital.
Ta vlada je prva, sindikalist je 25. let, ki sindikatov ni seznanila s številkami za plače. Rok za spremembo Zakona o plačah je potekel 1. 9. 2015.

Gospod Ščernjavič;
Točnega zneska, koliko bo državo stalo napredovanje javnih uslužbencev l. 2016 še nimamo, kar se mu zdi manipulativno, ocene so od 130 do 150 milijonov.
Zakaj smo dali 4. milijarde v banke, številka se mu zdi napihnjena, kakšna je bila metodologija saniranja bank? Zahteval je pojasnila.
Koliko je odnesla davčna reforma? Zahteval je pojasnila.
V preteklosti so sindikati sodelovali pri pripravi proračuna, zahteval je pojasnila.
Ostala vprašanja bo poslal vladi.
Gospod Mramor je odgovoril.

Gospod Koprivnikar;
Predstavil je vladna izhodišča za pogajanja, tabelo: znižanj vrednosti plačnih razredov za 1, 3 %, zamrznitev del. uspešnosti, nižje izplačilo regresa, dodatna zamrznitev premij za KDPZ za leto 2015, dodatni ukrepu. In razložil, da je to dopolnitev vladnega predloga, da gre za podaljšanje ukrepov v leto 2016.
Vsul se je plaz pripomb s strani g. Štruklja; ali vladni predlog umikate, zahteval podrobno predstavitev tabele...
Zataknilo se je pri Poslovniku. Ta ni bil sprejet, včeraj je torej potekal le informativni sestanek.
Na pisno zahtevo sindikatov bo vlada poslala drugačen predlog 11. člena Poslovnika.
Predviden datum pogajanj je 21. 9. 2015.

Zapisala Darja Vrečko
10. 10. 2015