logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

ČAKANJE NA DELO OD DOMA - ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE

VPRAŠANJE: Spoštovani, tudi pri nas, kot v drugih zavodih imamo nekaj delavcev, ki zaradi koronavirusa čakajo na delo doma. Zanima nas ali vam moramo poslati sezname teh delavcev.

ODGOVOR ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE: Spoštovani, po 22. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), pravico do ukrepa povračila izplačanih nadomestil plač za čas čakanja na delo uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen: neposredni  ali  posredni  uporabnik  proračuna  Republike  Slovenije  oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %, delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti. Do  pomoči  so  upravičeni  tisti  delodajalci,  ki  jim  bodo  po  njihovi  oceni prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ob predložitvi letnih poročil za leto 2020  ne  bo  dosežen,  bo  moral  upravičenec  naknadno  vrniti  celotno  pomoč iz prejšnjega odstavka. V primeru, da niso poslovali v celotnem letu 2019, so do pomoči upravičeni tudi tisti delodajalci, ki so utrpeli: vsaj  25  %  zmanjšanje  prihodkov  v  mesecu marcu  2020  v  primerjavi  s  prihodki  v mesecu februarju 2020 ali vsaj  50  %  zmanjšanje  prihodkov  v  mesecu  aprilu  ali  maju  2020  v  primerjavi  s prihodki v mesecu februarju 2020. ​V kolikor boste iz navedenih kriterijev ugotovili, da ne izpolnjujete pogojev za oddajo vloge, nam ni treba posebej sporočati imena delavcev, ki so doma na čakanju. Lep pozdrav, Zavod RS za zaposlovanje