logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

Dan Juvan, sekretar ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Naše dopise redno pošiljamo na vsa/več ministrstev, predsedniku vlade, predsednici državnega zbora...

Odzvali smo se vabilu na sestanek, ki je bil na MDDSZ in predstavili svoje predloge, ki bi pripomogli, k ureditvi razmer zaradi v preteklosti spregledanih javnih uslužbencev, ki v državi opravljajo dela podpornih delovnih mest. Vsebina.

Prisotni na sestanku: minister, gospod Luka Mesec, sekretar MDDSZ gospod Dan Juvan in jaz.

Iskreno vam povem, energija je bila zelo dobra. V zadoščenje mi je, da vem, da vedo. 

Lep pozdrav, Darja