logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

prenova plačnega sistema

objava

objava

Skupino J bi razporedili po več plačnih skupinah

V ureditvi plačnega sistema obenem ostajajo plačne skupine, ki jih sestavljajo funkcije oziroma delovna mesta in nazivi, značilni za dejavnost, oziroma istovrstna delovna mesta v vseh dejavnostih. Ob tem v osnutku zakonskega besedila dopuščajo tudi možnost, da se delovna mesta plačne skupine J, v katero se uvrščajo spremljajoča delovna mesta iz celotnega javnega sektorja, kot so strokovni, administrativni in drugi strokovno-tehnični delavci, razporedijo po posameznih plačnih skupinah kot ena od plačnih podskupin.Skupino J bi razporedili po več plačnih skupinah.

Bomo vprašali, kaj bi naj to pomenilo?

lp, SUPSJ