logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

obvestila

čestitamo vam za 8. marec

 

 

8. marec - DAN ŽENA | Happy birthday flower, Happy birthday messages,  Birthday messages

Plačni sistem, predlog našega SUPSJ

Sindikat uslužbencev plačne skupine J je z velikim zadovoljstvom sprejel novico, da se je vlada pripravljena spoprijeti s kislim jabolkom javnega sistema – enotnim plačnim sistemom. Sistem, ki sicer ni bil slabo zastavljen, se je od začetka, predvsem pa z leti, predvsem zaradi močnih interesov posamičnih močnih, ozko usmerjenih lobijev in prevelikega popuščanja na vladni strani toliko izmaličil, da tudi naš sindikat kot edino možno rešitev vidi vzpostavitev novega, enotnega, predvsem pa poštenega plačnega sistema.

Naš sindikat ne bo posegal v vprašanja, katere skupine naj se iz plačnega sistema izločijo. Prepričani smo, da bo vlada znala pretehtati in na koncu sprejeti pravilno odločitev. Naš sindikat pričakuje, da se odpravi NAJVEČJA anomalija plačnega sistema – umeščanje plačnih razredov pod minimalno plačo. Več

Lep pozdrav, SUPSJ

minimalna plača

STA novice, 18. 1. 2020, lep pozdrav, SUPSJ

 

PKP7 in dodatek 200 EUR

  1. člen

(krizni dodatek)

(1) Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, delodajalec izplača ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

(2) Če delavec ne dela cel mesec ali ukrepi ne trajajo cel mesec, je upravičen do sorazmernega dela dodatka iz prejšnjega odstavka. Delavcu pripada dodatek za prazničen in drug dela prost dan, določen z zakonom, če bi na ta dan dejansko delal, dodatek pa mu ne pripada za druge oblike odsotnosti z dela.

(3) Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do dodatka iz prejšnjega odstavka sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.

(4) Neposredni in posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov ter tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji, niso upravičeni do ukrepov iz tega člena.

(5) Sredstva za izplačilo kriznega dodatka se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije oziroma iz sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije.

(6) Za povračilo izplačanega kriznega dodatka zaposlenemu iz prejšnjega odstavka, delodajalec preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije predloži izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu izplačala krizni dodatek iz prejšnjega odstavka. Upravičenec predloži izjavo preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije v elektronski obliki.

(7) Nadzor nad uveljavljanjem pravic iz tega člena izvaja Finančna uprava Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.