logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Stanka Pihlar

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

obvestila

ČAKANJE NA DELO OD DOMA - ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE

VPRAŠANJE: Spoštovani, tudi pri nas, kot v drugih zavodih imamo nekaj delavcev, ki zaradi koronavirusa čakajo na delo doma. Zanima nas ali vam moramo poslati sezname teh delavcev.

ODGOVOR ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE: Spoštovani, po 22. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), pravico do ukrepa povračila izplačanih nadomestil plač za čas čakanja na delo uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen: neposredni  ali  posredni  uporabnik  proračuna  Republike  Slovenije  oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %, delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti. Do  pomoči  so  upravičeni  tisti  delodajalci,  ki  jim  bodo  po  njihovi  oceni prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ob predložitvi letnih poročil za leto 2020  ne  bo  dosežen,  bo  moral  upravičenec  naknadno  vrniti  celotno  pomoč iz prejšnjega odstavka. V primeru, da niso poslovali v celotnem letu 2019, so do pomoči upravičeni tudi tisti delodajalci, ki so utrpeli: vsaj  25  %  zmanjšanje  prihodkov  v  mesecu marcu  2020  v  primerjavi  s  prihodki  v mesecu februarju 2020 ali vsaj  50  %  zmanjšanje  prihodkov  v  mesecu  aprilu  ali  maju  2020  v  primerjavi  s prihodki v mesecu februarju 2020. ​V kolikor boste iz navedenih kriterijev ugotovili, da ne izpolnjujete pogojev za oddajo vloge, nam ni treba posebej sporočati imena delavcev, ki so doma na čakanju. Lep pozdrav, Zavod RS za zaposlovanje

 

 

Poziv ministrici za izobraževanje, znanost in šport


 Spoštovani člani, javni uslužbenci plačne skupine J! Zdravja vam želimo in vas lepo pozdravljamo, SUPSJ

Sindikat uslužbencev plačne skupine J poziva ministrico za izobraževanje, znanost in šport, dr. Simono Kustec, da uredi izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah, ki ga določa kolektivna pogodba za javni sektor, enotno za vse javne uslužbence dejavnosti vzgoje in izobraževanja.

Ljubljančan (36): Prosim, pazite na nas, ki lahko zaradi zdravih ...

 

prazniki

Lokalne novice in dogodki občine Mozirje | MojaObčina.si

Kriza pomeni odločiti se. Zdaj smo v času, ko se je potrebno odločiti. Prava odločitev je samo ena. Odločitev za novo, odločitev za medsebojno delitev. Kako se bomo torej odločili?

Lepe praznike vam želimo in vas od srca pozdravljamo, SUPSJ

krizni dodatek

vsebina, za javni sektor še nimamo natančne informacije, lp, Darja

 

Obvestilo, april 2020

V času izrednih razmer po ugotovitvah sindikata SUPSJ zavodi vprašanje zaposlitev in razporeditev del rešujejo individualno, kar v praksi pomeni, da je položaj posameznikov, še posebej znotraj plačne skupine J, odvisen od odločitev posameznega ravnatelja oziroma ravnateljice.

celotno obvestilo

lep pozdrav, Darja