logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

obvestila

Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, ki je bil objavljen v Ur. L. RS, št. 161 z dne 23. 12. 2022 se prične uporabljati z dnem 01. 01. 2023.

Spoštovani,

Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, ki je bil objavljen v Ur. L. RS, št. 161 z dne 23. 12. 2022 se prične uporabljati z dnem 01. 01. 2023.

Naveden pravilnik uvaja novosti, pri čemer šoli dopušča možnost izbire sistemizacije delovnih mest:

  • računovodja VII/1 ali računovodja VII/2
  • tajnik VIZ VI ali poslovni sekretar, najmanj VII/1 tar. razred.

seveda ob predpostavki, da obstoječi zaposleni izpolnjujejo izobrazbene pogoje.

Pravilnik tudi določa, da, če delavec, ki v vašem zavodu zaseda delovno mesto računovodje VII/1 in izpolnjuje pogoje za računovodjo VII/2, s 01. 01. 2023 prične opravljati delo na DM računovodja VII/2. To za vas pomeni spremembo sistemizacijskega akta (potrebno bo sistemizirati delovno mesto računovodja VII/2) in podpis nove pogodbe o zaposlitvi z delavcem. V primeru, da delavec, ki zaseda delovno mesto računovodja VII/1 ne izpolnjuje pogojev za računovodjo VII/2, ni nobenih sprememb.

Enako velja v primeru delavca, ki zaseda delovno mesto tajnik VIZ VI. Če le-ta izpolnjuje izobrazbeni pogoj za poslovni sekretar VII/1 ali VII/2, po 01. 01. 2023 opravlja delo na DM poslovni sekretar VII/1 oz. VII/2. To za vas pomeni spremembo sistemizacijskega akta (potrebno bo sistemizirati delovno mesto poslovni sekretar VII/1 ali VII/2) in podpis nove pogodbe o zaposlitvi z delavcem. Če delavec ne izpolnjuje pogojev za zasedbo delovnega mesta poslovnega sekretarja (VII/1 ali VII/2) za vas ni sprememb, ostane kot do sedaj.

V primeru, da boste šli v spremembo sistemizacije in podpis novih pogodb, nas o tem obvestite, bomo pripravili ustrezne dokumente.

S spoštovanjem,

Katja Tretjak, univ. dipl. prav.

voščilo

Hej, srečno naprej 2023, Sindikat uslužbencev plačne skupine J

voščilo

           

    

Usmerite se k bolnikom, Večer, 9. 12. 2022

članek, Večer, 9. 12. 2022

Dopis, ki smo ga poslali gospodu Golobu, gospe Ajanović Hojnik, gospodu Danijelu Bešič Loredanu, gospodu Pahorju.

lep pozdrav, supsj