logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Stanka Pihlar

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

obvestila

Upravičenost do dodatka za delo v rizičnih razmerah - epidemija

Maroibor, 2. 4. 2020

Upravičenost do dodatka za delo v rizičnih razmerah - epidemija

Spoštovani,

dodatek za delo v rizičnih razmerah, kot je določen v 11. alinei prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08 s spremembami, v nadaljevanju: KPJS), je predviden za delo v posebnih okoliščinah, ko gre za rizične razmere (območje vojne nevarnosti, nevarnosti terorističnih napadov z biološkimi agensi, demonstracije, naravne nesreče, epidemije). Dodatek za delo v rizičnih razmerah pripada javnemu uslužbencu v višini 65% urne postavke osnovne plače.

Z razglasitvijo epidemije za celotno Slovenijo dne 12. marca 2020, so nastopile okoliščine, ki pogojujejo začetek izplačevanja dodatka za delo v rizičnih razmerah javnim uslužbencem, kot to predvideva 11. alinea prvega odstavka 39. člena KPJS.

  1. alineja prvega odstavka 39. člena KPJS ne daje povsem jasnih odgovorov na vprašanje komu, kdaj in pod kakšnimi pogoji navedeni dodatek pripada javnim uslužbencem.

Glede na čisto jezikovno razlago predpisa, po našem mnenju, ni sporno, da navedeni dodatek pripada vsem javnim uslužbencem, ki opravljajo delo v rizičnih razmerah (v času razglašene epidemije). Iz tega kroga javnih uslužbencev pa je sicer potrebno nujno izvzeti javne uslužbence, ki opravljajo delo na domu. Javni uslužbenci, ki delajo na domu, sicer opravljajo redne naloge, vendar ne v okolju, ki bi bilo izpostavljeno tveganju za njihovo zdravje zaradi opravljanja teh nalog. Takšnega mnenja je tudi Ministrstvo za javno upravo.

Lep pozdrav

                                                                                                                      SUPSJ, Darja Vrečko

mnenje MJU

razlaga

 

Obvestilo CZPP o delovnopravnih vidikih pri opravljanju dela na domu, čakanju na delo doma in začasni razporeditvi delovnega časa

vsebina obvestila

zdravi bodite, pozdrav, Darja

korona virus in samovolja vodij

danes  poslali ministrici, gospe Kustec in predsedniku vlade gospodu Janši.

Korona virus

ostanite doma, ostanite zdravi. lep pozdrav, Darja

Normativi in standardi v VIZ

Danes poslano.

... Popolnoma nesmiselno se nam zdi tako drobljenje pri ureditvi normativov in standardov v vzgoji in izobraževanju pri poklicih plačne skupine J. Menimo, da bi morali pravilniki o normativih in standardih ponuditi omenjenim javnim uslužbencem enake možnosti, ne glede na morebitno različno financiranje zavodov. Vsi javni uslužbenci, zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja v plačni skupini J, ne glede na to, v katerem zavodu smo zaposleni, opravljamo istovrsten obseg nalog enake zahtevnosti.

Normativi na področju vzgoje in izobraževanja so postavljeni tako, da so izhodišče za vzpostavljanje neenakosti in razlik med zaposlenimi, ki opravljajo istovrstna dela, saj postavljajo neenakopravna merila...

Lep pozdrav, SUPSJ

 

Večer, 18. 1. 2020

napredovanje za vse, Jakob Počivavšek, članek

lep pozdrav, SUPSJ