logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

obvestila

Mnenje, predlogi članov SUPSJ

V našem zavodu, ki vključuje šolo, vrtec in tržni program imamo kar nekaj nezasedenih del. mest tehničnega osebja. Iz tega naslova imamo določena izplačila delovne uspešnosti. Do leta 2015 je bila možnost izplačila uspešnosti do višine 60% sredstev iz naslova nezasedenih del. mest, sedaj in tudi vnaprej pa vidimo, da je predvidena možnost izplačila le do višine 40%. Kdo pa je pripravljen delati za 100%, plačilo pa prejeti v višini 40%? Doslej smo naše borne plače lahko malo zvišali z dodatnim delom, vnaprej pa bomo očitno tudi to izgubili. V našem zavodu ta ukrep prizadene zaposlene z najnižjimi plačami, medtem ko pri strokovnem osebju ni sprememb v višini povečanega obsega dela. Učitelji imajo lahko še vedno 22,7% povečan obseg dela, pa imajo že osnove 2-3 krat višje od tehničnega osebja.

Menimo, da se izplačila uspešnosti iz nezasedenih delovnih mest poslužujejo zavodi, ki stremijo k ekonomičnosti. Z izplačilom te uspešnosti je delo opravljeno, zavodu pa s tem ostane nekaj sredstev. Ta ukrep lahko vodi le v zamenjavo izplačila uspešnosti z dodatnim zaposlovanjem, kar pa pomeni povečanje stroškov in poslabšanje standarda zavodom, ki se trudijo za dobro vseh. Iz navedenega lahko vidimo, da učinki ukrepa niso varčevalni.

Glede na navedeno vas prosimo, da pri naslednjih pogajanjih zahtevate ukinitev znižanja % možnosti izplačila uspešnosti iz nezasedenih delovnih mest.  

Pogajanja 28. 9. 2015, velika sejna soba Vlade RS, Gregorčičeva 27, Ljubljana.

Zapisnik o pogajanjih najdete tukaj.

Št. TRR SUPS je SI56 0451 5000 2508 831

odprt je pri NKB d. d. Maribor.

SWIFZ koda banke: KBMASI2X.

Spoštovani člani in vsi, ki boste postali člani SUPSJ!

Spoštovani člani in vsi, ki boste postali člani SUPSJ!

Naš sindikat je postal reprezentativen v okviru KSS.

S pridobljeno reprezentativnostjo Konfederacije slovenskih sindikatov, KSS,  smo vabljeni na pogajanja z vlado.

Vabljeni smo bili  na dve pogajanji (21. 9. 2015 in 23. 9. 2015), udeležili pa smo se že štirih. Na pogajanjih z vlado smo obravnavali predlog ZIPRS-a, ki je v prilogi. Naslednja pogajanja bodo 28. 9. 2015, kjer bomo, glede na dopis ministra Borisa Koprivnikarja, obravnavali naše predloge za odpravo anomalij plačne skupine J. Gradivo je objavljeno na naši spletni strani www.supsj.si, predpisi, interni akti.

Glede na to, da smo gradivo pripravili in da je ob pomoči mnogih od vas nastajalo vsaj od leta 2008 upamo, da se bodo stvari premaknile v  želeno smer.

V kolikor bo naš sindikat uspel pridobiti še reprezentativnost v katerem od  poklicev ali v dejavnosti  ljudi, ki opravljajo dela uvrščena v plačno skupino J skupine,  kar je odvisno o številčnosti članstva v našem Sindikatu uslužbencev plačne skupine J, bodo možnosti za uspeh pri odpravi anomalij v plačni skupini J bistveno večje.

Po šest mesečnem delovanju sindikata lahko zaprosimo za reprezentativnost v poklicu ali v dejavnosti, za kar je pogoj, glede  na to, da smo v konfederaciji, 10 % članov sindikata v poklicu ali dejavnosti. Le tako lahko upamo, da nam bo skupaj uspelo doseči pošteno plačilo za opravljeno delo, tako kot je to uspelo ostalim skupinam ljudi v okviru svojih sindikatov.

Z dogajanji na pogajanjih vas bomo, kot do sedaj, sproti seznanjali na naši spletni strani.

Predstavnice SUPSJ

Gradivo za pogajanja za odpravo anomalij javnih uslužbencev plačne skupine J

gradivo najdete tukaj, zadnja sprememba 24. 9. 2015