logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

obvestila

Informator KSS, Delavski glas

Spoštovani!

Sporočamo vam, da bo v kratkem izšla 1. številka informatorja KSS, Delavski glas.

Vsebina bo namenjena predstavitvi sindikatov, ki delujejo pod okriljem konfederacije, ugodnostim za člane sindikatov, pridobivanju novih članov, priložena bo pristopna izjava in smernicam za delo sindikatov v prihodnje. Vsem članom našega SUPSJ bomo 1. številko Delavskega glasu poslali po pošti na naslove.

V izdelavi so tudi članske izkaznice. Poslali vam jih bomo takoj, ko bo to mogoče, zagotovo  bo to v letu 2015. Članska izkaznica bo dokument s katerim bomo izkazovali pripadnost  sindikatu, z njo pa bomo lahko člani  uveljavljali tudi ponujene popuste. Vse podorobnejše informacije vam bomo posredovali ob prejemu članskih izkaznic oz. se boste z njimi seznanili v informatorju Delavski glas.

Kot član sindikata SUPSJ mesečno prihranim in živim ceneje! Stran iz informatorja Delavski glas.

Lep pozdrav, Darja Vrečko

 

 

 

 

Seja pogajalske komisije, 8. 12. 2015

Gospod Koprivnikar se seje ni uspel udeležiti. Sejo je vodila gospa Apohal.

Dilema; izhajajoč iz števila zaposlenih iz prejšnje seje, ki bi bili deležni napredovanja za en plačni razred gre za razhajanje v višini 300.000,00 € (1. milijon ali 1,3 milijona).

Sindikati; naš predlog je dokončen, gre za ljudi, ki delajo in s plačo ne morejo preživeti, za ljudi, ki živijo na dnu socialne vzdržnosti. Naš predlog je dokončen. Svoje nestrinjanje z vlado so člani pripravljeni izkazati tudi na drugačen način. Zavrnitev predloga bo povzročila revolt.  Sindikati imajo odgovornost do položaja v katerem so se znašli zaposleni (skupina J). Njihova agonija traja že vsaj 5 let.

In učinek: učinek s sistemom napredovanj nima nič. Povečuje se osnovna plača, plača pod minimalno plačo. Povišanje se bi poznala le tistim, ki imajo višje izplačilo kot je minimalna plača.

Odgovor vlade pričakujejo v četrtek, 10. 12. 2015.

Darja Vrečko

Anomalija?!?

Oglašam se iz OŠ Dobrovo. Danes me je ponovno razjezil odgovor MIZŠ glede uvrstitve javnega uslužbenca v višji plačni razred. Naj obrazložim:

                            V mesecu novembru smo izpeljali razpis zaradi odhoda delavca v pokoj in sprejeli novega delavca na kombinirano delovno mesto hišnika in voznika. Za takšno kombinacijo delovnega mesta ni bilo veliko ustreznih kandidatov, saj smo zahtevali vozniški izpit za avtobus – kategorija D. In še tisti, ki so bili zainteresirani, so ob ugotovitvi kolikšna bo plača to delo odklonili. Kljub temu smo v dogovoru z Občino, ki je tudi financer delovnega mesta, pridobili soglasje občine, da lahko delavca uvrstimo v višji plačni razred za 5 razredov, da je plača vsaj toliko spodobna in da je delavec sprejel pogoje. Ima namreč preko 25 let delovnih izkušenj, kot šofer avtobusa in drugih vzdrževalnih del. Vendar  MIZŠ zahteva, da moramo kljub temu, da je financer občina pridobiti tudi njihovo soglasje. In danes smo prejeli negativen odgovor, ker še vedno veljalo varčevalni ukrepi. To me je tako razjezilo, da bi jih najraje poklicala. Zanima me, zakaj lahko učitelj, ki pride z druge šole lahko prenese plačne razrede in nazive in ne začne z izhodiščnim PR. Tehnično osebje ni nujno, da je zaposleno v javnih zavodih, kuharji lahko kuhajo tudi drugje, prav tako čistilke in hišniki. Ali oni v 25 letih niso nikoli napredovali???? Sramota. To je še en dokaz, kako smo tratirani drugače. Kako naj takšen delavec pride do dostojne plače? Potem mora čakati še 3 leta, da lahko napreduje na “NOVEM DELOVNEM MESTU”. Katastrofa. Isto se nam je zgodilo za kuharja, ki smo ga zaposlili pred dvemi leti. Obstajajo kakšni dogovori tudi glede tega. Se naš sindikat zavzema tudi za to?

Prilagam izsek odgovora, ki smog a prejeli danes.

Zadeva: Uvrstitev javnega uslužbenca v višji plačni razred_odgovor

Zveza: vaša vloga posredovana po elektronski pošti z dne 12. 11. 2015

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je prejelo vlogo OŠ Dobrovo  za uvrstitev XXXXXXXXX v višji plačni razred od osnovnega plačnega razreda ob sklenitvi delovnega razmerja. Šola bo uslužbenca zaposlila na delovnem mestu hišnik - voznik IV z dnem 16. 11. 2015.

Sporočamo vam, da se vlogam za uvrstitev v višji plačni razred ne ugodi zaradi varčevalnih ukrepov in v skladu z določbami drugega odstavka 19. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ministrica za izobraževanje, znanost in šport ne bo podala soglasja k uvrstitvi XXXXXXXX  v višji plačni razred.

      Bruno REDNAK

GENERALNI SEKRETAR

Seja pogajalske skupine, 1. 12. 2015 ob 15.00 v veliko sejni sobi Vlade RS, Gregorčičeva 27 v Ljubljani.

Seja pogajalske skupine, 1. 12. 2015 ob 15.00 v veliko sejni sobi Vlade RS, Gregorčičeva 27 v Ljubljani.

Dnevni red:

  1. Predlog sprememb uvrstitev v plačne razrede delovnih mest v plačni skupini J (uskladitev glede na Aneks št. 1 h KPSJ).
  2.  Razno.

Dilema je o tem, ali naj zvišajo plačni razred, za enega gre, 9023 zaposlenim ali 7327 zaposlenim.

V denarju je to od 1,000.000,00 oz. 1,400.000,00 €, obveze iz Aneksa št, 1

Zaposleni, uvrščeni v plačen razrede do 13, sindikati so predlagali do 14., povišanja (razen izredno redkih, pa še to v znesku neto izplačila cca 10,00 €) ne bodo niti občutili (izračune najdete pod naslovom Bomo uslužbenci plačne skupine J stopili skupaj v boju za naše pravice in dostojanstvo? na naši spletni strani, spodaj).

Bilo je povedano, da dvig za en plačni razred zaposlenim do 13. oz. 14. razreda ne pomeni odprave anomalij.

Skupina, ki je bila formirana za odpravo anomalij se namerava v kratkem sestati, to bo njihov drugi sestanek! Še vedno se niso poenotili glede metodologij in pristopa k reševanju zapletenega, kot so se izrazili, položaja poklicev v skupini J.

Lep pozdrav, Darja