logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

obvestila

pogajanja javni sektor, julij 2022

Vsebino smo poslali, 7. 7. 2022. Odgovor MIZŠ

Prisrčno pozdravljamo vse, ki še delate in seveda tudi tiste, ki preživljate dopustniške dni.

SUPSJ

poslano, 23. 6. 2022

Spoštovani,

v prilogi vam pošiljam zatečene umestitve v plačne razrede delovnih mest podpornih služb v VIZ in predlog realnih umestitev.

Ob pregledu zapisanega imejte prosim v mislih, da smo javni uslužbenci, ki v VIZ opravljamo dela podpornih služb svoje delo usposobljeni. Zasedamo sistemizirana delovna mesta.

O vzrokih za nastalo situacijo pa zdaj ne bom pisala.

Prisrčno vas pozdravljam, Darja Vrečko

Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor

Poslano 28. 6. 2022

Spoštovani minister, dr. Papič, spoštovani dr. Felda, spoštovani dr. Krajnc.

Zaposleni na DM , ki v osnovnih šolah opravljamo dela podpornih služb, vam v prilogi pošiljamo dopolnitve in spremembe Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

Dopolnitve so nastale na osnovi naših izkušenj pridobljenih z delom v osnovnih šolah. So utemeljene. Vedno smo vam na voljo tudi za morebitna dodatna pojasnila, kljub temu, da  imamo vtis, da poznate organizacijsko strukturo osnovnih šol in želite, da se delo vseh zaposlenih na MIZŠ objektivno obravnava, sprejema in vrednoti.

 Lepo vas prosimo, da jih upoštevate, veseli bomo tudi vaših morebitnih dopolnitev. Glede na delo, ki ga opravljamo v osnovnih šolah je skrajni čas, da postanemo del šolskega sistema tudi na način, ko se o našem delu govori, se ga prizna in opiše tudi v dokumentih, ki urejajo statuse zaposlenih.

Želim vam lep dan in vas prisrčno pozdravljam.

Darja Vrečko

V imenu javnih uslužbencev Sindikata uslužbencev plačne skupine J

Telefon, 040 616 164

pogajanja javni sektor

V nadaljevanju preberite: 

Višji regres za letni dopust od najnižjega zakonsko predpisanega, že vrsto let enaka vrednost plačnih razredov, kljub rekordni inflaciji, kompresija v spodnji tretjini plačne lestvice, kjer prejemajo minimalno plačo tako tisti, ki opravljajo dela, za katera je pogoj končana osnovna šola, kot zaposleni s srednješolsko in višjo izobrazbo, so med odprtimi vprašanji, ki težijo vseh 42 reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, na včerajšnjem spoznavnem sestanku z novo ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik pa so se poskusili poenotiti, česa se bodo najprej lotili. Svoj pogled jim je predstavil tudi predsednik vlade Robert Golob. (Delo) NAŠ PREDLOG

Lep pozdrav, SUPSJ

dokumenti preteklih mesecev

Iz določenih razlogov naše korespondence namenjene odločevalcem nekaj časa nismo dajali na spletno stran.

Smo pa nadljevali z našimi prizadevanji za odpravo posledic nerazumno škodljivih odločitev, ki so jih sprjemali pogajalci za javni sektor in katerih pogubne posledice občutimo javni uslužbenci plačne skupine J.

februar 2022, februar 2022, 2, marec 2022, april 2022april 2022, 2, junij 2022

Lep pozdrav, SUPSJ