logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

obvestila

POGAJANJA VISIJO V ZRAKU

Članek o pogajanjih objavljen v časniku Večer, dne 10.9.2015

SINDIKALNA POGAJANJA 9.9.2015

Velika sejna soba Vlade RS, Gregorčičeva 27, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Sprejetje Poslovnika o vodenju/usklajevanju
2. Potrditev zapisnika seje PK z dne, 23. 6. 2015 in seje PK z dne, 15. 7. 2015
3. Predstavitev finančnih okvirjev za sklenitev dogovora s strani ministra za finance in obravnava predloga Dogovora
4. Predlog sprememb in dopolnitev ZSPJS
5. Razno

Povzetek seje pogajalske komisije:

Preberite več ...

Nova spletna stran sindikata SUPSJ

S 9. septembrom je zaživela naša nova spletna stran. Vsebino bomo še dopolnjevali.

Vabimo vse zainteresirane, da se elektronsko prijavijo.