logo

 

 

 

 

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 051 677 134

 Zdenka Škerbinek

Stanka Pihlar

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

 

 

 

 

obvestila

Takojšnji posegi v Zakon o sistemu plač

članek, Večer, 9. 6. 2018

utrinki iz zakona:

1. člen Ta zakon ureja sistem plač funkcionarjev in javnih uslužbencev v javnem sektorju, pravila za njihovo določanje, obračunavanje in izplačevanje ter pravila za določanje obsega sredstev za plače. Zakon opredeljuje tudi postopek za spremembe razmerij med plačnimi skupinami in plačnimi podskupinami v javnem sektorju.Zakon določa skupne temelje sistema plač v javnem sektorju, in sicer za uveljavitev načela enakega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah, za zagotovitev preglednosti sistema plač ter stimulativnosti plač.

5. člen Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Znesek osnovne plače se določi z uvrstitvijo v posamezen plačni razred iz plačne lestvice. Plačna lestvica je določena v prilogi 1 tega zakona.

Upam, da bomo dobili vlado, ki bo dovolj močna, da bo delala v korist vseh ljudi v Sloveniji! Ampak, kako k sodelovanju pritegniti reprezentativne sindikate? Vsak, še tako trd, oreh je moč streti.

pozdrav, SUPSJ

Reorganizacija CSD, odgovor

Odgovor Mnistrstva za delo, družino in enake možnosti, lp, SUPSJ

Naš dopis smo na spletni strani objavili 10. 5. 2018.

POSLANO DANES

PREDLAGAMO

Mislite nase, lep pozdrav, SUPSJ

Volitve 2018

Naš odziv na volitve 2018 - oddaja RTV SLO - Kako smo volili, nedelja, 3.6.2018 zvečer.

rtv volitve 2018

Bruselj VE!!!!!

Spoštovani!

Predlagam, da gredo vsi (predstavniki) reprezentativni sindikati v Bruselj, na konferenco, ker bodo tam izvedeli, da delajo v javnem sektorju tudi javni delavci: v administraciji, računovodstvih, da tam delavci čistijo, vzdržujejo ... in se na svojih delovnih mestih ne ukvarjajo z lesom ali s premogom, niti ne s krompirjem ampak, ne boste verjeli, tudi z ljudmi, kot v javnem sektorju zaposleni strokovnjaki.

To pompozno novico so v Bruslju izvedeli predstavniki SVIZa. Izvedeli so, da so ti javni uslužbenci zaposleni v izobraževanju in da, spet ne boste verjeli, zaradi skrbi za učinkovito delovanje izobraževalnih ustanov omogočajo kakovostno vzgojo in izobraževanje in spodbujajo učno okolje.

Torej spoštovani predstavniki reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki pokrivate področja: državni organov in uprav samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencij, javnih skladov, javnih zavodov in javnih gospodarskih zavodov ter drugih oseb javnega prava. ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti, državnih institucij, pravosodja, zdravstva, šolstva, parlamenta, lokalne samouprave, kulture, sociala, Bruselj VE!

Ostanite zdravi, lep pozdrav, Darja

VSEBINA: https://www.sviz.si/1-konferenca-o-podpornem-osebju-v-izobrazevanju/