logo

 

 

 

 

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 051 677 134

 Zdenka Škerbinek

Stanka Pihlar

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

 

 

 

 

obvestila

Aneks VIZ, KPDU

Zdravo!

Aneks VIZ, Aneks KPDU.

Pozdrav, Darja

Danes, 25. 7. 2017

Zdravo!

Glejte danes, med 17.00 in 18.00, se opravičujem, točen čas je med 18.00 in 9.00 uro, Svet na kanalu A.

Kaj bo objavljeno seveda ne vem. Povedala pa sem, vse. Kdo se že leta pogaja tudi za plačno skupino J, kaj prinaša zadnje pogajanje javnim uslužbenem plačne skupine J, kakšen je bil naš predlog odprave anomalij, o interesnem delovanju sindikatov, o prelaganju odgovornosti sindikatov, o organiziranosti sindikatov, drznila sem si celo omeniti nujnost njihove drugačne organiziranosti, o članku objavljenem v Večeru, dne 20. 7. 2017, stran 3, kjer dr. Dragoš navaja, da so neenakost in vsi problemi z njo so prostovoljni problemi. Njihovo reševanje je odvisno izključno od tega, ali jih hočemo ali pa nočemo odpraviti - ni objektivnih razlogov. Izgovori političnih in ekonomskih elit na takšno ali drugačno stanje gospodarstva so zgolj ideologija in dodaja, da je ključno, kakšne politične elite podpiramo.

V današnjem, 25. 7. 2017, Večeru, je na strani 3, članek Razočaranje čistilk in hišnikov je veliko, kjer gospod Štrukelj krivi ravnateljice za nenapredovanje čistilk. Če gre za to, da jih ravnatelji niso ocenili in na osnovi treh ocen , vsaka tri leta niso napredovale je to kršitev, ki se mora popraviti. Ne pove pa, da je izvirni greh v tem, da začnejo čistilke v 5 plačnem razredu, 12 plačnih razredov pod minimalno plačo in da bi v idealnem svetu lahko minimalno plačo presegle šele v 12. letih službovanja. V realnem pa jo veliko preseže tik pred upokojitvijo. Se mi zdi, da je kot #prvi sindikalist# odgovoren predvsem za odpravo take vsebine.

Tudi niti malo ne govori o tem na primer, kako popraviti krivico poslovnim sekretarjem. Do lani so se zaradi njegovih odločitev upokojevali, kljub vsem pogojem za upokojitev, v 26. plačnem razredu, kljub temu, da je maksimalni doseženi plačni razred 31.

Naj vas ne zmede dragi javni uslužbenci to, da so nekatere poklice sindikati bolje nagradili, kot druge. Jaz osebno privoščim vsakemu, ki je kaj profitiral. Ni pa to, kar so se dogovorili, odprava anomalij, nastalih leta 2008, niti enakost pred zakonom, niti enako plačilo za delo na primerljivih delovnih mestih... Kot bi delili bombončke.  S tem dodatno ustvarjajo pogoje za spore med nami, J-ji. Srčno upam, da jim ne bo uspelo.

Lep pozdrav, Darja

 

pogajanja, 17. 7. 2017

Spoštovani!

Udeležila sem se včerajšnjih pogajanj med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Za odpravo anomalij v plačni skupini J bo porabljenih, po izračunu vlade 23,1 mio, kar predstavlja cca 1/4 zneska, ki je 70 mio in je bil v dogovoru namenjen predvsem plačni skupini J. Za plačno skupino J se v resnici nihče ne pogaja. Ko bo sporazum parafiran, bo konec reševanja J-jev, drugo leto bodo, v kolikor ne bomo imeli svojega pogajalca, na vrsti druge plačne skupine.

Pogajalci se še niso uskladili pri približno 100 delovnih mestih.

Nihče ne more ugotoviti, če se J-jem doda teh 23,1 mio ali ta znesek vsebuje socialni transfer, ki so ga je vlada naamenjala javnim najslabše plačanim uslužbencem že sedaj in gre le za menjavo postavke za izplačila in je dejansko svežega denarja namenjenega plačni skupini J bistveno manj. Predlogi ne odpravljajo umestitev pod minimalno plačo, ne vzpostavljajo razmerij medpoklici, ne zagotavljajo enakega plačila na primerljivih delovnih mestih...

J-ji nimamo glasu. Še kar bi lahko iztržili ne dobimo in tako bo ostalo, dokler se ne bomo povezali. Razumeti moramo, da pogajanja delujejo interesno, ne vsebinsko, ne na osnovi opisov del, zahtevnosti del, stopnje izobrazbe ampak na osnovi retorične prevlade. Odkar deluje naš sindikat, se o najslabše plačanih v državi vsaj govori, po 9. letih so na to temo vsaj začeli pogajanja.  Vabim vse j-je in tudi vse, ki razumejo strašen položaj te plačne skupine, da se nam pridružijo. Vsi, vlada in sindikati računajo na to, da se plačna skupina J ne bo povezala. Bomo storili nekaj zase? Se bomo nehali čuditi, le kako je mogoče, da nekdo trdo dela in na koncu svoje kariere še kar prejema minimalno plačo, drugi pa nesramno bogatijo. In to v Sloveniji z 2 mio prebivalcev, za predmestje velikih mest nas je! Javni sektor, naš delodajalec je država, je merilo za delovanje gospodarstva.

Pogajanja bodo spet v sredo, 19. 7. 2017. Parafiranje dogovora bo najverjetne po sredi.

Vsebino sem včeraj predstavila na POP TV, ob 21.30.

Pozdrav, Darja

V razmislek!

Rezultat iskanja slik za dopust za reveže Bo pogajalcem uspelo teh nekaj milijnov evrov po devetil letih nameniti javnim uslužbencem plačne skupine J? Morda bi s tem zelo skrajšali čakalne vrste v zdravstvenih ustanovah. Ljudje, ki bi v službi zaslužili za življenje in ne bi rabili dodatno delati ob popoldnevih, vikendih in taki, ki bi bili pravičneje plačani za svoje delo, bi bili veliko bolj zdravi. Se zdi tako le meni? Pozdrav, Darja

Mnenje, predlogi članov SUPSJ

Povzetek stanja pogajanj.

Sindikati zahtevajo dodatnih 10 milijonov.

Na 70 milijonov so se prisesale tudi vse druge skupine in denarja enostavno ni dovolj.

Vlada pa nonšalantno – dajte predlog sindikati, da vam odgovorimo. Predloga pa ni. Sindikatov je veliko, vsak vleče na svojo stran. Vsak po svoje grozi s stavko jeseni… Mene boli, da so pogajanja tako neproduktivna pri najranljivejših, od vseh pozabljenih javnih uslužbencih plačne skupine J.

Res bi bilo dobro razmisliti o drugačnem organiziranju sindikatov. Moje mnenje je, da bi morala imeti vsaka skupina, vsaka črka plačnega sistema en svoj sindikat. S tem bi se doseglo enakopravno obravnavanje vseh poklicev, minimalizirale bi se zlorabe v smislu konstantnega izboljševanja položaja le določenih poklicev.

Vlada pa bi se pogajala z vsako #črko# posebej.

Menim, da bi morala vlada predlagati, kako bi rešili ta vozel in imeti v mislih točno določene javne uslužbence, torej J-je, in ne popustiti pritiskom ostalih. Državljani moramo biti zadovoljni - to je osnovni namen vlade. Ali?

Ne nazadnje; ko so delili učiteljem, zdravnikom… se niso niti slučajno spomnili na skupino J. Zdaj rešujejo skupino J. Le to naj bi imeli pred očmi.

Pozdrav, Darja