logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

obvestila

Javni uslužbenci plačne skupine J v VIZ

Spoštovani, 

spremembe, ki jih uvajate v srednjih šolah, so dobrodošle. Spremembe pri umestitvah v plačne razrede pozitivno in z naklonjenostjo sprejemajo vsi javni uslužbenci na vseh DM plačne skupine J v vzgoji in izobraževanju. 

Zahvaljujemo se vsem zaposlenim na ministrstvu, ki so po mnogih letih nerazumnega zapostavljanja delovnih mest plačne skupine J v vzgoji in izobraževanju prepoznali vlogo, pomen in nezavidljiv položaj uslužbencev in želijo delu, ki ga opravljajo, povrniti ugled, ga dostojno plačati in javne uslužbence plačne skupine J priznavajo za enakovredne sodelavce strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju. 

Prosimo reprezentativni sindikat vzgoje in izobraževanja - SVIZ, da pri zastopanju interesov javnih uslužbencev plačne skupine J v vzgoji in izobraževanju upošteva izhodišča, rešitve, ki jih navajamo, in upošteva dejstva. In res vas prosimo, da v danem trenutku vso pozornost, znanje, spretnost, izkušnje, vpliv… ipd. namenite le javnim uslužbencem plačne skupine J v vzgoji in izobraževanju: čistilcem, kuharjem, hišnikom, gospodinjam, spremljevalcem gibalno oviranih učencev, administratorjem, knjigovodjem, tajnikom, računovodjem… 

Prosimo naše delodajalce, ravnateljice in ravnatelje, da odločno in odlično sodelujete pri spremembah, ki se obetajo vašim, v mnogih primerih, najožjim sodelavcem.

Ker poznamo svoje delo, svoj položaj v vzgoji in izobraževanju, želimo pri snovanju sprememb aktivno sodelovati. Prosimo vas, dajte nam to priložnost! 

V prilogi, imenovali smo jo SUPSJ, december 2021, vam pošiljamo predloge izhodišč, rešitev ter navajamo dejstva, ki lahko tvorno vplivajo na izboljšanje položaja plačne skupine J v vzgoji in izobraževanju. 

Poziv pogajalcem, vsebino smo vam poslali tudi septembra 2021, je priloga prvega zapisa.

Prosimo vas, ne prezrite naših prizadevanj za ureditev položaja DM plačne skupine J v vzgoji in izobraževanju! Navedbe temeljijo na realnih ocenah in poznavanju dela ter pogojev za opravljanje dela v delovnem okolju javnih uslužbencev plačne skupine J v vzgoji in izobraževanju.

Lep pozdrav, Darja Vrečko

SUPSJ

Telefon 040 61 61 64

Tajniki VIZ VI, nagovor, predlog, naša zgodba

Spoštovane tajnice in tajniki VIZ. Datum, ko bodo pogajalci sindikalne in vladne strani spet sedli za pogajalsko mizo, se približuje. Na dnevnem redu je tudi točka, iz katere smo razbrali, da bodo na pogajanjih obravnavali tudi predloge za izboljšanje statusa javnih uslužbencev, zaposlenih na delovnem mestu Tajnik VIZ VI.

 V petek, 5. 11. 2021, smo pogajalcem in vladnim predstavnikom poslali vsebino, ki jo prilagamo. Prvi priponki so bili pripeti podpisi, ki smo jih pridobili. 

V  danem trenutku je to vse, kar lahko storimo. Na pogajanjih ne prisostvujemo, saj nismo dosegli reprezentativnosti, na izjemno slab položaj vseh javnih uslužbencev plačne skupine J v šolstvu pristojne opozarjamo že vrsto let. Tokrat smo še posebej izpostavili zaposlene na delovnem mestu Tajnik VIZ VI. Vedite, da mislimo na vse, ki zasedajo ta delovna mesta ne glede na stopnjo izobrazbe, velikost zavoda... Naša dela in delovne naloge so zahtevne in primerljive ne glede na zavod oz. vrsto zavoda, kjer delo opravljamo.

Pogajanja potekajo za zaprtimi vrati. Upamo, da pošto, ki jim jo pošiljamo že dolgo časa, berejo, upoštevajo. Prisotnost na pogajanjih bi na potek pogajanj in na sprejemanje odločitev, ki krojijo naš položaj v zavodih, v šolstvu bistveno učinkoviteje vplivala.

Srčno vas vabimo, dragi tajniki in tajnice, pridružite se našemu sindikatu. Nekoč je gospod Zver, takrat je bil minister za šolstvo, povedal, da imamo tajniki težavo; za nas namreč nihče ne lobira.

Zdaj imamo sindikat, poznamo svoje delo, redno izpostavljamo težave, redno izpostavljamo rešitve… manjka nam le množičnost. Za dobro vseh združimo moči, se včlanimo in z reprezentativnostjo bomo lahko prisotni pri sprejemanju pomembnih odločitev za vse tajnike VIZ. Vedno skrbimo za druge, enkrat poskrbimo tudi vsak zase in seveda za celoten "zbor" tajnikov VIZ.

Kar moramo narediti, je, da se zberemo pod okriljem sindikata, da se poenotimo in družno sledimo ciljem. Prilagam pristopno izjavo za včlanitev v sindikat SUPSJ. V kolikor z rezultati ne boste zadovoljni, se lahko kadarkoli izpišete. Trenutek za včlanitev pa je sedaj res dozorel in le tako bomo lahko prisotni na pogajanjih za naš boljši jutri.

 Obenem vas prosim tudi, da nadaljnja prizadevanja sindikata podprete na način, da predloge sindikata podpišete. Nazadnje je to storilo 171 tajnikov. Če smo resnično za ureditev našega položaja in odpravo krivic, je najmanj, kar lahko prispevamo, to, da oddamo svoj podpis. Tisti, ki ga še niste, ga lahko pošljete na el. naslov . Priložili bi jih pri naših naslednjih prizadevanjih, ki bodo zagotovo še potrebna.

Skupaj zmoremo premakniti tudi goro!

 Lep pozdrav, Darja

Sindikat uslužbencev plačne skupine J

Dokumenti, ki smo jih poslati na MIZŠ, SVIZ, na vsa resorna ministrstva, predsedniku vlade, predsedniku republike:

Naša zgodba

Tajniki VIZ

Predlog

Pristopna izjava

 

Plačna skupina J, predlogi za pogajanja

predlogi za pogajanja

lep pozdrav, SUPSJ

Odpočijte se!

Aktivni oddih - Kompas Od srca pozdravljeni, Darja