logo

 

 

 

 

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 051 677 134

 Zdenka Škerbinek

Stanka Pihlar

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

 

 

 

 

obvestila

reorganizacija CSD

pripombe našega sindikata na osnutek akta o sistemizaciji CSD.

Naš komentar

lep pozdrav, SUPSJ

Tednik, 6. 8. 2018

https://4d.rtvslo.si/arhiv/tednik/174555279

Kratek komentar povedanega.

Spoštovani gospod Vidič, odprava anomalij pri poklicih plačne skupine J je nujna in ne bi vplivala na umestitve ostalih poklicev v javnem sektorju. Za tiste se odlično skrbi vsaj že od leta 2008.

Spoštovani gospod Štrukelj, anomalije odpravlja vlada. Problem je v tem, da je sindikati ne predlagate.

Sprenevedanja ni ne konca, ne kraja. Do kdaj še?!

Želimo vam srečne dneve, pozdrav, SUPSJ

poletje

Rezultat iskanja slik za poletjenaj vam bo lepo, pozdrav, SUPSJ

Takojšnji posegi v Zakon o sistemu plač

članek, Večer, 9. 6. 2018

utrinki iz zakona:

1. člen Ta zakon ureja sistem plač funkcionarjev in javnih uslužbencev v javnem sektorju, pravila za njihovo določanje, obračunavanje in izplačevanje ter pravila za določanje obsega sredstev za plače. Zakon opredeljuje tudi postopek za spremembe razmerij med plačnimi skupinami in plačnimi podskupinami v javnem sektorju.Zakon določa skupne temelje sistema plač v javnem sektorju, in sicer za uveljavitev načela enakega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah, za zagotovitev preglednosti sistema plač ter stimulativnosti plač.

5. člen Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Znesek osnovne plače se določi z uvrstitvijo v posamezen plačni razred iz plačne lestvice. Plačna lestvica je določena v prilogi 1 tega zakona.

Upam, da bomo dobili vlado, ki bo dovolj močna, da bo delala v korist vseh ljudi v Sloveniji! Ampak, kako k sodelovanju pritegniti reprezentativne sindikate? Vsak, še tako trd, oreh je moč streti.

pozdrav, SUPSJ

Reorganizacija CSD, odgovor

Odgovor Mnistrstva za delo, družino in enake možnosti, lp, SUPSJ

Naš dopis smo na spletni strani objavili 10. 5. 2018.