logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

obvestila

Virus korona ne izbira... vlada, vodstva in sindikati pač!

...V vsem tem času, ko pa stojimo »skupaj«, saj se še spomnimo – da premagamo, zmagamo in podobne floskule… pa gre plačna skupina J z redkimi izjemami na čakanje na delo doma! 20% nižja plača, pa o tem ni ne bu ne mu. MIZŠ se z nami ne ukvarja (saj se tudi ne more, jim Branimir ne dovoli), sindikat pa v krvoločen boj za tiste, ki imajo, so imeli in očitno bodo imeli še več. Ko je najtežje, ljudje pokažejo pravi obraz... Celoten zapis. Danes poslano vladi, predsedniku RS, medijem. Lep pozdrav, SUPSJ

"Preiščimo in prebudimo svojo zavest, da bi zagledala medsebojno povezanost vsega živega." Greg Anderson

 Objavljeno v Večeru, 18. 5. 2020, PISMA BRALCEV.

Solidarnostna pomoč in COVID-19

Glede na vprašanje, ali javnim uslužbencem, zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) pripada solidarnostna pomoč podajamo sledeč  ODGOVOR.

Danes smo na vsa ministrstva poslali to zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči.

Prilagamo individualno zahtevo za vsakega člana SUPSJ. Predlagamo, da jo zpolnite jo in jo pošljite na svoje resorno ministrstvo.

Lep pozdrav, SUPSJ

 

Poziv vladi za zagotovitev izplačila minimalne plače, odgovor MJU 25. 5. 2020

Poziv, ki smo ga poslali vladi RS, predsedniku države, Državnemu zbori, ministrstvom...

 

Lep pozdrav, SUPSJ

Vlada je naš poziv odstopila v reševanje Ministrstvu za javno upravo. Lep pozdrav, SUPSJ, danes je 13. 5. 2020

 Odgovor MJU, okrožnice MIZŠ, 25. 5. 2020.

Iz okrožice: Nov peti odstavek 70. člena določa tudi, da nadomestilo plače določeno v skladu s prvim

(odrejena karantena s strani ministra za zdravje), drugim (višja sila) in tretjim odstavkom

(čakanje na delo zaradi epidemije) tega člena, ne sme biti nižje od minimalne plače. Pri tem

pa opozarjamo, da navedena določba velja le za nadomestila plače, ki so bila izplačana javnim

uslužbencem v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom 70. člena ZIUZEOP. V zvezi z

začetkom uporabe določb ZIUZEOP-A tudi pojasnjujemo, da je treba upoštevati, da je

ZIUZEOP-A sicer stopil v veljavo z dnem 1.5.2020, vendar se spremembe členov ZIUZEOP

skladno z 20. členom ZIUZEOP uporabljajo od 13. marca 2020. Že izplačana nadomestila

plače v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom 70. člena ZIUZEOP, ki so bila nižja od

minimalne plače, je glede na navedeno treba od 13.3.2020 dalje ustrezno poračunati.

 

 

minimalna plača

Na Sindikat uslužbencev plačne skupine J ste se obrnili s vprašanjem:

Glede na zastavljeno vprašanje, vam v nadaljevanju podajamo naslednji odgovor.

Drži, da je za javne uslužbence, ki so bili napoteni na čakanje na delo doma, veljajo, da jim pripada nadomestilo plače v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga in brez dodatnega pogoja, da to nadomestilo ne sme biti nižje od minimalne plače.

Dne 30. aprila 2020 pa je objavljen v Uradnem listu Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), ki sedaj to ureja drugače. Sedaj tako tudi za javne uslužbence velja, da višina tega nadomestila ne sme biti nižja od minimalne plače. Sprememba velja od 01. maja 2020 dalje.

V primeru dodatnih vprašanj, smo vam na voljo.

Z lepimi pozdravi.

Tamara Kovačič, mag. prava

Pravna svetovalka | Legal advisor

Dobro je vedeti!

Delo na praznik.

Lep pozdrav, SUPSJ