logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Stanka Pihlar

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

Normativi in standardi v VIZ

Danes poslano.

... Popolnoma nesmiselno se nam zdi tako drobljenje pri ureditvi normativov in standardov v vzgoji in izobraževanju pri poklicih plačne skupine J. Menimo, da bi morali pravilniki o normativih in standardih ponuditi omenjenim javnim uslužbencem enake možnosti, ne glede na morebitno različno financiranje zavodov. Vsi javni uslužbenci, zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja v plačni skupini J, ne glede na to, v katerem zavodu smo zaposleni, opravljamo istovrsten obseg nalog enake zahtevnosti.

Normativi na področju vzgoje in izobraževanja so postavljeni tako, da so izhodišče za vzpostavljanje neenakosti in razlik med zaposlenimi, ki opravljajo istovrstna dela, saj postavljajo neenakopravna merila...

Lep pozdrav, SUPSJ