logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

SESTANEK 11. 9. 2015 NA MINISTRSTVU ZA FINANCE

Prisotni:

  • Marija Janc, generalna direktorica,
  • Branka barber, univ.dipl.ekon.

Tema pogovora: Pripravljen predlog Zakona o javnih financah in predlog Zakona o računovodstvu
Omenjena predloga Zakon o javnih financah in predlog Zakon o računovodstvu sta pripravljena za razpravo in naj bi bila sprejeta po hitrem postopku. Ga. Marija Janc predvideva, da bosta predloga zakonov do konca decembra 2015 poslana v obravnavo v državni zbor. Veliko razprave smo namenile 165. členu predloga Zakona o javnih financah ter podale mnenje, da se ta člen oblikuje drugače, na osnovi zatečenega stanja in da v kolikor bo ostal ta člen v zakonu, se zapiše tudi člen o zagotavljanju sredstev za izobraževanje. Pri 201. členu predloga Zakona o javnih financah smo glede na določbo 165. člena v kolikor ostane v predlagani zakonodaji, predlagale spremembo, da se člen spremeni tako, da se upošteva v prehodnem obdobju zatečeno stanje in omili iz 20 let na 15 in več.
Po dvournem sestanku smo se z ga. Marijo Janc dogovorile, da bo takoj posredovala dopis na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, v katerem bo opredelila pomen in vsebino dela poklica javnih uslužbencev na področju javnih financ in računovodstva v javnem sektorju ter naše predloge z ostalimi strokovnimi službami proučila in v danih možnostih tudi upoštevala.
Predvideva, da bosta predloga zakona posredovana v obravnavo v decembru 2015, kjer bodo dane možnosti podajana predlogov za spremembo.