logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

Mnenje, predlogi članov SUPSJ

V našem zavodu, ki vključuje šolo, vrtec in tržni program imamo kar nekaj nezasedenih del. mest tehničnega osebja. Iz tega naslova imamo določena izplačila delovne uspešnosti. Do leta 2015 je bila možnost izplačila uspešnosti do višine 60% sredstev iz naslova nezasedenih del. mest, sedaj in tudi vnaprej pa vidimo, da je predvidena možnost izplačila le do višine 40%. Kdo pa je pripravljen delati za 100%, plačilo pa prejeti v višini 40%? Doslej smo naše borne plače lahko malo zvišali z dodatnim delom, vnaprej pa bomo očitno tudi to izgubili. V našem zavodu ta ukrep prizadene zaposlene z najnižjimi plačami, medtem ko pri strokovnem osebju ni sprememb v višini povečanega obsega dela. Učitelji imajo lahko še vedno 22,7% povečan obseg dela, pa imajo že osnove 2-3 krat višje od tehničnega osebja.

Menimo, da se izplačila uspešnosti iz nezasedenih delovnih mest poslužujejo zavodi, ki stremijo k ekonomičnosti. Z izplačilom te uspešnosti je delo opravljeno, zavodu pa s tem ostane nekaj sredstev. Ta ukrep lahko vodi le v zamenjavo izplačila uspešnosti z dodatnim zaposlovanjem, kar pa pomeni povečanje stroškov in poslabšanje standarda zavodom, ki se trudijo za dobro vseh. Iz navedenega lahko vidimo, da učinki ukrepa niso varčevalni.

Glede na navedeno vas prosimo, da pri naslednjih pogajanjih zahtevate ukinitev znižanja % možnosti izplačila uspešnosti iz nezasedenih delovnih mest.