logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 051 677 134

 Zdenka Škerbinek

Stanka Pihlar

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

Iskanje

Pogajanje

Pogajanja z dne 19. 10. 2015

Vlada pogojuje povečanje mase plač v letu 2016 z gospodarsko rastjo in z obveznostmi iz fiskalnega pravila. V Bruselj je (že julija) poslala poročilo o nadaljnjem varčevanju za leto 2016, 2017 na področju stroškov dela. Prihodki proračuna so odvisni od tega, kako bo država z nadaljnjimi ukrepi zagotavljala pogoje za gospodarsko rast. Pripravlja se tudi zakon o nepremičninah. Davek od nepremičnin ni prihodek proračuna ampak prihodek lokalnih skupnosti . Vlada bi morala z občinami doseči nek sporazum o razporeditvi tega davka.

Sindikalna stran za leto 2016 zahteva, da se:

  • upoštevajo napredovanja,
  • regres za letni dopust se izplača v celoti,
  • premije se dvigujejo postopoma, do konca leta 2016 bi morale doseči 100%,
  • postopna uveljavitev uspešnosti,uveljavitev plačne lestvice z marcem 2016 na izhodišče pred uveljavitvijo ZUJF-a.

Pogajanja se predvidoma nadaljujejo 26. 10. 2016.

Jožica Frangeš