logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

Seja pogajalske skupine, 1. 12. 2015 ob 15.00 v veliko sejni sobi Vlade RS, Gregorčičeva 27 v Ljubljani.

Seja pogajalske skupine, 1. 12. 2015 ob 15.00 v veliko sejni sobi Vlade RS, Gregorčičeva 27 v Ljubljani.

Dnevni red:

  1. Predlog sprememb uvrstitev v plačne razrede delovnih mest v plačni skupini J (uskladitev glede na Aneks št. 1 h KPSJ).
  2.  Razno.

Dilema je o tem, ali naj zvišajo plačni razred, za enega gre, 9023 zaposlenim ali 7327 zaposlenim.

V denarju je to od 1,000.000,00 oz. 1,400.000,00 €, obveze iz Aneksa št, 1

Zaposleni, uvrščeni v plačen razrede do 13, sindikati so predlagali do 14., povišanja (razen izredno redkih, pa še to v znesku neto izplačila cca 10,00 €) ne bodo niti občutili (izračune najdete pod naslovom Bomo uslužbenci plačne skupine J stopili skupaj v boju za naše pravice in dostojanstvo? na naši spletni strani, spodaj).

Bilo je povedano, da dvig za en plačni razred zaposlenim do 13. oz. 14. razreda ne pomeni odprave anomalij.

Skupina, ki je bila formirana za odpravo anomalij se namerava v kratkem sestati, to bo njihov drugi sestanek! Še vedno se niso poenotili glede metodologij in pristopa k reševanju zapletenega, kot so se izrazili, položaja poklicev v skupini J.

Lep pozdrav, Darja