logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

obvestila

8. marec 2016, voščilo

Rezultat iskanja slik za rože

Drage dame!

Nikoli ne pozabite, da ste bolj pogumne, kot verjamete,

močnejše, kot izgledate,

pametnejše, kot si mislite in

dvakrat lepše, kot ste si kadarkoli predstavljale.

Nismo skupaj, ne moremo se objeti, podarjam vam to misel!

Darja

 

 

Pogajanja, 3. 2. 2016

Predsednik reprezentativne konfederacije slovenskih sindikatov (KSS), Gvido Novak, je povedal, da sindikati ne usklajujejo svojih  stališč.  Iz usklajevanja in  posledično iz pogajanj z vlado je KSS povsem izločena. Za ustanovitev III. pogajalske skupine je KSS izpolnila vse zahtevane pogoje. Člana KSS sta tudi dva sindikata; reprezentativni sindikat SPUKC in SUPSJ, ki zastopata javne uslužbence plačne skupin J, tiste javne uslužbence, ki jih do sedaj ni zastopal nihče in so bili tudi zaradi tega deležni največjih anomalij plačnega sistema. Zaradi širjenja informacij o nereprezentativnosti KSS s strani gospoda Štruklja, je predlagal, naj vlada, do naslednje seje, preveri reprezentativnost KSS in o ugotovitvah seznani prisotne na pogajanjih.

Vladna stran; povedali so, da ima vsak pravico do besede, organizacija sindikalne strani pa je na strani sindikalne strani, v to vlada ne more posegati.

Dnevni red seje je bil sprejet, zapisnika 16. 12.  2015  in  28. 1. 2016 pa z upoštevanjem popravkov potrjena.

Vladna stran, gospod Koprivnikar  je  predlagal  potrditev koncepta in metodologije ter pričetek izvajanja vsebine pogajanj. Preverili bodo reprezentativnost KSS in z ugotovitvami na naslednji seji pogajalske skupine seznanili prisotne.

Sindikalna stran; na koncept in metodologijo so imeli veliko pripomb.

Obveljalo je;  za ugotavljanje anomalij bosta uporabljeni analitična in sumarna metoda. Hkrati se bodo reševale anomalije v vseh plačnih skupinah, dogovorjeno bo,  za  vse poklice in plačne skupine,  veljalo od istega datuma. .

Moje mnenje; sindikati s pogajanji zavlačujejo. Izločevanje KSS je nedopustno. Nesodelovanje sindikatov, ki zastopajo javne uslužbence skupine J, o katerih bo na pogajanjih v veliki meri tekla beseda, je povsem nerazumno. Menim, da si vlada prizadeva speljati pogajanja na način, ki bi anomalije odpravili, sindikati pa...  Morda gre le za farso zaradi strahu, da bi izgubili člane iz  plačne skupine J, ki se lahko prvič v zgodovini Slovenije združijo pod okriljem  svojega  sindikata, ne le kot manjšina, ne le kot  podporne službe nosilcem dejavnosti.

Dobro spite, pozdrav, Darja Vrečko