logo

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 040 616 164

 Zdenka Škerbinek

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

Iskanje

obvestila

Normativi in standardi v VIZ

Danes poslano.

... Popolnoma nesmiselno se nam zdi tako drobljenje pri ureditvi normativov in standardov v vzgoji in izobraževanju pri poklicih plačne skupine J. Menimo, da bi morali pravilniki o normativih in standardih ponuditi omenjenim javnim uslužbencem enake možnosti, ne glede na morebitno različno financiranje zavodov. Vsi javni uslužbenci, zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja v plačni skupini J, ne glede na to, v katerem zavodu smo zaposleni, opravljamo istovrsten obseg nalog enake zahtevnosti.

Normativi na področju vzgoje in izobraževanja so postavljeni tako, da so izhodišče za vzpostavljanje neenakosti in razlik med zaposlenimi, ki opravljajo istovrstna dela, saj postavljajo neenakopravna merila...

Lep pozdrav, SUPSJ

 

Večer, 18. 1. 2020

napredovanje za vse, Jakob Počivavšek, članek

lep pozdrav, SUPSJ

Katastrofa!

Bodo ministri in ministrice Šarčeve vlade končno uredili razmerja med plačami v javnem sektorju? Poslano danes.

lep pozdrav, D

 

Dohodnina za leti 2019 on 2020, plače, Večer, 19. 12. 2019

KER RAZEN NIŽJE OBDAVČENEGA REGRESA POPRAVKOV DOHODNINE LETOS NISMO DOČAKALI, NAM BODO DOHODNINO ODMERILI TAKO KOT LANI. ŽE JANUARJA NOVA DOHODNINSKA LESTVICA IN VIŠJE OLAJŠAVE.

CELOTEN ČLANEK, lep pozdrav, SUPSJ

Poziv k podpori KPPSJ, KPPSJ, voščilo SUPSJ

Povabilo, podpora k samostojni Kolektivni pogodbi plačne skupine J (KPPSJ). Širite med uslužbence plačne skupine J in dajte glas za svoj boljši jutri. Kolektivna pogodba plačne skupine J, KPPSJ.

V O Š Č I L O! Lep pozdrav, SUPSJ